Η Μαρία Δημοπούλου γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας. Έκανε σπουδές Βιολογίας στο Université Libre de Bruxelles και Παιδαγωγικά στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στη ΣΕΛΔΕ και τελείωσε Ειδική Αγωγή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής με  ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά. Εργάστηκε στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση.
Εφάρμοσε πολλά καινοτόμα προγράμματα: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, ΣΕΠΠΕ, Comenius, Μελίνα.
Υπηρετεί από το 1997 στην Α΄ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών ως υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της θέσης της οργάνωσε πολλές ημερίδες και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκπόνηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη μεθοδολογία τους και τη χρήση αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. Συντόνισε πολλά τοπικά θεματικά δίκτυα Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συνεργάστηκε με τα αντίστοιχα εθνικά.
Έχει εργαστεί στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: στα ΠΕΚ, στην ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα καινούρια σχολικά βιβλία, στα σεμινάρια των Κέντρων Περ/κής Εκπ/σης ,σε ημερίδες σχολικών Συμβούλων. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε  Συνέδρια παιδαγωγικά και σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρθρογραφεί γύρω από εκπαιδευτικά θέματα και ειδικότερα γύρω από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε διάφορα εκπαιδευτικά περιοδικά: Ανοιχτό Σχολείο, Γέφυρες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνώ και Ανακαλύπτω.
Συμμετείχε στη συγγραφή βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και γενικότερα με τα διαθεματικά σχέδια εργασίας:
 Πάμε μια βόλτα στο Μοναστηράκι,  Πρώτες έννοιες για το περιβάλλον,
 Η Γη, ο άνθρωπος και οι προκλήσεις για ένα αειφορικό μέλλον,  Μελέτη Περιβάλλοντος Β Δημοτικού, Ο πλανήτης σε χρειάζεται (εκδόσεις Πράττειν- υπό έκδοση).