λογότυπο του Φάρου Τυφλών Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος είναι Ν.Π.Ι.Δ., σωματείο ειδικώς ανεγνωρισμένο,
μη κερδοσκοπικό, επιχορηγούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Iδρύθηκε το 1946, με στόχο την υποστήριξη των τυφλών ατόμων, την μείωση των συνεπειών από την απώλεια της όρασης και την ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σε χώρο 4 στρεμμάτων, με κτηριακές εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 2600 τετραγωνικά μέτρα, έχουμε δημιουργήσει τις υλικοτεχνικές υποδομές και υπηρεσίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των απαιτήσεων των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια αξιοπρεπή, ανεξάρτητη και πλούσια σε δραστηριότητες διαβίωση.

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος
Αθηνάς 17,
Καλλιθέα, 176 73
τηλ. : 210 9415222
φαξ : 210 9415271
email: fte@otenet.gr

http://www.fte.org.gr/