Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Από το 1986 είναι υπεύθυνη του τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διοργάνωση καθημερινών επισκέψεων για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς, η κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η οργάνωση σεμιναρίων για φοιτητές με θέμα την μουσειακή εκπαίδευση, καθώς και εκπαιδευτικών. Έχει κάνει αρκετές ανακοινώσεις σε συνέδρια με θέμα τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.