Με αυτό το δέντρο ας επιχειρήσουμε μαζί να αναλύσουμε το φαινόμενο του αναλφαβητισμού, που το βιώνουν εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Από τις προτάσεις που βλέπετε παρακάτω, προσπαθήστε να διακρίνετε τις αιτίες και τις επιπτώσεις του προβλήματος, αντιστοιχώντας τις στις ρίζες και τον κορμό του δέντρου αντίστοιχα, και οδηγήστε τις πιθανές λύσεις του προβλήματος στα ανθισμένα του κλαδιά!

 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
-Γράψτε ανώνυμα ένα μυστικό και ένα ψέμα σας.
-Βάλτε το σε ένα κουτί.
- Ανακατέψτε και στη συνέχεια διαβάστε ένα ένα τα μυστικά και τα ψέματα.
-Σε δυο επιφάνειες κανσόν με ζωγραφισμένο ένα δέντρο «Μυστικών» και ένα άλλο «Ψεμάτων», κολλήστε στα κλαδιά τα μυστικά και στο άλλο τα ψέματα.
-Συζητήστε για αυτά. Θα μπορούσατε να αποφύγετε τα ψέματα και πως;