Βιβλιοθήκη
Λύκειο Ελληνίδων Χανίων
Κ. Μητσοτάκη 1,
73100, ΧΑΝΙΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ρουμπίνη Χατζηδάκη

Τηλ. : 28210-42465 / 28210-45417
Fax : 28210-55255 / 28210-40668
e-mail :