Κοινοτική-Ενοριακή Βιβλιοθήκη
Δήμος Ανατολικού Σελίνου
Κάμπανος Χανίων,
73009, ΚΑΜΠΑΝΟΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Μιχαήλ Τζανουδάκης

Τηλ. : 28230-51190
Fax : 28230-51190
e-mail :