Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Χρομοναστηρίου
Χρομοναστήριο,
74100, ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ιωάννης Τζαγκαράκης

Τηλ. : 28310-75022
Fax :
e-mail :