Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Αρμένων
,
72059, ΑΡΜΕΝΟΙ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ιωάννης Ζερβάκης

Τηλ. : 28430-31305
Fax : 28430-31305
e-mail :