Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Πύργου
Πύργος Μονοφατσίων Κρήτη,
70010, ΠΥΡΓΟΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Κωνσταντίνος Κουκάκης

Τηλ. : 28930-22223
Fax : 28930-22223
e-mail :