Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δήμος Καντάνου
Κάντανος,
73004, ΚΑΝΤΑΝΟΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Κωνσταντίνος Κουταδάς

Τηλ. : 28230-22360 / 28230-22367
Fax : 28230-22590
e-mail :