Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Κάτω Χωριού
Κάτω Χωριό,
72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Νικόλαος Πετάσης

Τηλ. : 28420-31246
Fax : 28420-31000
e-mail :