Βιβλιοθήκη
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαικάστρου "Ίτανος"
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ίτανου,
72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Νικόλαος Τσιμπηδάκης

Τηλ. : 28430-61204
Fax :
e-mail :