Βιβλιοθήκη
Φιλολογικός-Πολιτιστικός Σύλλογος "Κισσαμικός"
Παπαγιαννάκη,
73400, ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Δαμασκηνή Γεωργακάκη

Τηλ. : 28220-22478
Fax :
e-mail :