Κινητές Δανειστικές Βιβλιοθήκες
ΤΕΔΚ Ηρακλείου
Δημοκρατίας 21,
, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Βούλα Θεοδωρίδου

Τηλ. : 2810-391076
Fax : 2810-287619
e-mail :