Βιβλιοθήκη
Μορφωτικός Σύλλογος Αρχανών
Αρχάνες,
70100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Νικόλαος Χριστινίδης

Τηλ. : 2810-751922
Fax : 2810-751769
e-mail :