Κοινοτική Βιβλιοθήκη Χαιρεθιανών
Δήμος Μυθήμνης
Κοινοτικό Κατάστημα,
73400, ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Γεώργιος Θεοδωρογλάκης

Τηλ. : 28220-31156
Fax :
e-mail :