Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δήμος Φρε
Δ. Φρε Αποκορωνού Χανίων,
73008, ΦΡΕ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Μιχαήλ Κουκουράκης

Τηλ. : 28250-71282
Fax : 28250-71282
e-mail :