Βιβλιοθήκη
Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνών
,
70011, ΔΑΦΝΕΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Μαρία Περδικάκη

Τηλ. : 2810-791256
Fax : 2810-791361
e-mail :