Σακορράφιος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δήμος Καστελλίου
Καστέλλι Πεδιαδος,
70006, ΚΑΣΤΕΛΛΙ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Εροφύλη Κανακουσάκη

Τηλ. : 28910-31266
Fax : 28910-32197
e-mail :