Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δήμος Ηρακλείου
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 46,
71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Δημήτριος Σάββας

Τηλ. : 2810-399237 / 2810-331282
Fax : 2810-399235
e-mail : vikelaia@heraklion.gr