Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δήμος Πατρών
Μαιζώνος 110,
26221, ΠΑΤΡΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Νικόλαος Χ. Κάτρης

Τηλ. : 2610-277751 / 2610-224813 / 2610-622428
Fax : 2610-623873
e-mail : libpatra@otenet.gr