Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αγίας Βαρβάρας 26,
74100, ΡΕΘΥΜΝΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ιωάννης Παπιομύτογλου

Τηλ. : 28310-20237
Fax : 28310-20238
e-mail : libret@sch.gr