Βιβλιοθήκη
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
Εργατικές Κατοικίες Λενταριανών,
73100, ΧΑΝΙΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Χρυσούλα Αντωνακάκη

Τηλ. : 28210-42809
Fax :
e-mail :