Βιβλιοθήκη
Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά
,
, ΣΚΙΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Λάμπρος Ζερβάτης

Τηλ. : 28910-91444
Fax :
e-mail :