Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Πολεμαρχίου
,
73002, ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου :  

Τηλ. : 28240-22750
Fax :
e-mail :