Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Πατσιανού
,
73011, ΣΦΑΚΙΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Σπύρος Βρανάς

Τηλ. : 28250-92010
Fax :
e-mail :