Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Δήμος Ανατολικού Σελίνου
,
73009, ΡΟΔΟΒΑΝΙ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ιωάννης Παπαγρηγοράκης

Τηλ. : 28230-51217
Fax :
e-mail :