Βιβλιοθήκη
Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων
,
73002, ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ευτύχιος Παπαδεράκης

Τηλ. : 28240-41227
Fax : 28240-41445
e-mail :