Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Λιθίνων
,
72059, ΛΙΘΙΝΕΣ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ιωάννης Θεοχαράκης

Τηλ. : 28430-31397
Fax :
e-mail :