Φραγκούλειος Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Τουρλωτής
,
72057, ΤΟΥΡΛΩΤΗ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Μιχαήλ Παπαδομιχελάκης

Τηλ. : 28430-94269
Fax :
e-mail :