Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Ορεινού
,
72055, ΟΡΕΙΝΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Αικατερίνη Σωφρονά

Τηλ. : 28420-96273
Fax :
e-mail :