Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Κοινότητα Ασή Γωνιάς
,
74100, ΑΣΗ-ΓΩΝΙΑ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου :  

Τηλ. : 28310-31280
Fax :
e-mail :