Βιβλιοθήκη
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης
Μελιδώνη 1,
74100, ΡΕΘΥΜΝΟ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Ιωάννης Παπιομύτογλου

Τηλ. : 28310-50796 / 28310-29215
Fax : 28310-50796
e-mail : libret@otenet.gr