Ηλιάκειος Βιβλιοθήκη
Δήμος Νεάπολης
Αναπήρων Πολέμων,
72400, ΝΕΑΠΟΛΗ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : Νικόλαος Καστρινάκης

Τηλ. : 28410-31398
Fax : 28410-33755
e-mail :